Връзки и oтношения

Lilly Markova
19 юни, 2021

Пътят към теб и другите

Връзки и Лични отношения

Един от най-важните аспекти в живота ни е този, който отговаря за личните ни отношения и връзки. Ние влизаме в контакт с много хора в живота си и голяма част от тях оставят траен отпечатък в сърцата ни. Защо това е така? Връзката ни с всеки един човек е различна и като такава тя носи със себе си специфични характеристики. Тези качества на връзката определят местата, където ще се привличаме с партньора си както и тези, които ще ни разединяват. Често, там където има най-голямо привличане има и най-големи сблъсъци. 

Как да разберете какво би Ви донесло една връзка?

Местата, където остават недефинирани центрове във Вашата обща карта с партньора Ви са тези, които определят уроците Ви, но и причините за възможни конфликти. Допълващите Ви се портали както допринасят за голямо привличане така могат да доведат и до много непредвидени сблъсъци. Хармоничните Ви аспекти са благоприятни за едно добро приятелство и дружба. Може също да разберете и кои ще са местата на компромиси както и кой ще се налага да ги прави.  

Друга характеристика на личните отношения е и ролята, която всеки от Вас заема както в обществото, така и в дома. За всеки е отреден много специфичен начин на взаимодействие и механика в света. Знаейки това за вас става много по-лесно да начина и пътят, по който да вървите. 

Дали си подхождате с някого, Вие сами може да разберете с времето и натрупания опит. От друга страна, Хюман Дизайн Ви дава шанс да намерите най-правилният подход към всеки един човек и да намерите решение на трудните аспекти. Когато познавате собствената си природа, Вие сте способни да дадете шанс и на другите да бъдат автентични и да живеят в хармония с Вас. 

Каква е причината да не бъдете напълно автентични и да не използвате пълния си потенциал?

Ние всички сме израснали в среда, в която сме наблюдавали конкретен тип отношения. Това поведение се е закодирало в нашето съзнание като правилен подход. В хюман дизайн това се нарича обуславяне. За да се отърсите от това свое обуславяне, което може да не бъде най-коректно за вас, е необходимо първо да разберете себе си и после да започнете да следвате онези конкретни принципи, които важат точно за вашият дизайн. 

Всички връзки в живота ни са кармични. Било то от предишни животи или дори от сегашна натрупана карма. Особено когато привличането е толкова силно, че може да бъде определено като фатално, става въпрос за много важни уроци, които е предначертано да научим. 

Изпълнена с любов и хармония или с много драма и болка, всяка една връзка Ви носи много ценна опитност, която душата Ви жадува. Бъдете отворени за уроците на съдбата и следвайте смело пътя си!

Преоткрий себе си, разбери своя хюман дизайн