Пента Анализ

Lilly Markova
19 юни, 2021

Каква е ролята Ви в семейството? Защо едни семейства са по-сплотени от други? Каква е причината за разпадането на някои и до колко това е поправимо?  Синергията и изпълнението на правилната роля в семейството са ключови, то да бъде изобилно и щастливо. Напасването е първият етап от намирането на баланс и спокойствие. Когато всеки е наясно с особеностите на партньора си, какво и как му е отредено да прави и къде да не го притиска, защото просто не му е заложено да бъде такъв – Вие поставяте началото на едно много по-голямо разбирателство. Семейната динамика е нещо изключително важно за поддържането на здрави и стабилни отношения. Когато сами позволите на себе си да бъдете автентични, позволявате и на тези около Вас да бъдат такива.  Как да разберете какъв е правилният подход към децата Ви?  Всяко едно дете е напълно различно и като такова изисква уникален и специфичен подход. Някои деца изискват повече внимание от други, но най-основно е уважението към специфичната им природа и дизайн. Ако искате детето Ви да бъде уверено, да се свърза спокойно с Вас и околните, само трябва да намерите подхода, който работи за него и да му позволите истински  да разгърне потенциала си.  Средата и условията, в които се развива Вашето дете също са важни, но по-важно е отношението Ви към него и какви принципи ще възпитате в младата душа. Дори и да смятате, че нещо перфектно работи за Вас, това не на всяка цена ще бъде приложимо и за Вашето малко съкровище. Поради това е необходимо в дълбочина да се запознаете с дизайна на децата си, правилния подход към тях, какво ги прави уникални и различни и как Вие да си взаимодействате с тях най-ефективно. 

Преоткрий себе си, разбери своя хюман дизайн